• پدیدآورندگان : - مترجم: مهرداد قیومی‌بیدهندی - نويسنده: رودولف آرنهایم
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - زيرنظر: مهرداد قیومی‌بیدهندی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: مهرداد قیومی‌بیدهندی - مقدمه: مهدی حجت - نويسنده: کریستوفر الکساندر
  معرفی مختصر كتاب :

  نويسنده در اين كتاب با نگاهي انتقادي به معماري معاصر و مدرن سعي در نشان دادن راهي براي بازگشت به اصالت، سادگي و عمق در معماري دارد. وي در اين كتاب در حوزه معماري به طرح فلسفه طبيعت و حيات نيز مي‌پردازد. وي جهان را كلي يكپارچه و منسجم مي‌داند كه موجودات زنده و غيرزنده را شامل مي‌شود. نويسنده در كتاب مثال‌هايي جزئي را در زمينه شناختن زندگي ارائه مي‌دهد و مخاطبانش را دعوت به شناخت جوهر زندگي مي‌كند.


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: مهرداد قیومی‌بیدهندی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: مهرداد قیومی‌بیدهندی
  معرفی مختصر كتاب :

  فهم درست و ژرف تاريخ هنر مغرب زمين و نقد آن نيازمند شناخت بنيادهاي نظري است و نيز فهم هنر ايران زمين نيازمند تمهيد مباني نظري است. همه اينها بدون شناختن وضع كنوني مباحث نظري تاريخ معماري و هنر در جهان ناممكن است. هدف از اين كتاب آن است كه مهم‌ترين كتاب‌هاي مربوط به مباحث نظري تاريخ معماري و هنر در مغرب زمين شناسايي و معرفي شود.


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: مهرداد قیومی‌بیدهندی
  معرفی مختصر كتاب :

  نويسنده در مجموعه «درآمدي كتاب‌شناختي بر متون فارسي از منظر معماري»، تلاش دارد تا استعداد متون فارسي را براي تحقيق در معماري نشان داده و اثبات نمايد كه با تغيير ديدگاه به معماري و متون كهن چه گنج‌هاي ناشناخته‌اي از معرفت معماري وجود دارد. دفتر نخست از اين مجموعه به كتاب‌شناختي متون نثر فارسي سده‌هاي نخست از منظر تاريخ‌پژووهي معماري اختصاص دارد كه كتاب‌هايي چون «تاريخ بلعمي»، «قرآن مقدس»، «لسان‌التنزيل»، «معراج‌نامه» و... را در بر مي‌گيرد.


 • پدیدآورندگان : - مقدمه: مهرداد قیومی‌بیدهندی - نويسنده: صفا محمودیان - ويراستار: فاطمه توانایی‌مروی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - به‌اهتمام: مهرداد قیومی‌بیدهندی - ويراستار: ولی‌الله کاووسی,مهدی گلچین‌عارفی
  معرفی مختصر كتاب :

  گاهنامه پیش رو مجموعه‌ای است از آثار محققان معماری و هنر ایران، به ویژه در زمینه تاریخ و تئوری معماری هنر. در این مجموعه مقاله‌هایی از رشته‌ها و با دیدگاه‌های گوناگون در کنار هم قرار می‌گیرد تا اصحاب رشته‌ها و دیدگاه‌های گوناگون از تجربه‌ها و یافته‌ها و دیده‌های یکدیگر بیاموزند. این مجموعه مقالات مبلغ نوعی از دیدگاه یا رویکرد با روش در مطالعات معماری و هنر نیست؛ بلکه راه اقسام این‌ها بدان گشوده است.


 • پدیدآورندگان : - مترجم: مهرداد قیومی‌بیدهندی - نويسنده: رودولف آرنهایم
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: مهرداد قیومی‌بیدهندی
  معرفی مختصر كتاب :

  فرهنگ ایران‌زمین بیش از هرچیز در ادبیات فارسی نمودار شده است. آنچه از بسیاری متون به دست می‌آید، این است که فرهنگ ایران در طی روزگار پیش از یک سده اخیر آکنده از مضامین عرفان و تصوف بوده است. اهل همه پیشه‌ها دست‌کم تا پیش از نیمه دوره صفویه، به واسطه حلقه‌های اخوت و فتوت پیوندی با تعالیم تصوف داشته‌اند. در این حلقه‌ها، اصول اخلاق حرفه و سلوک را مبانی تصوف می‌آموختند. از میان آن هم حلقه‌های فتوت، شماری هم به معماران و بنایان و همکارانشان اختصاص داشته است. کتاب حاضر دربردارنده ده حکایت درباره معماری است.

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

اطلاعات تماس من
بیوگرافی من

تعداد آثار ۳۴
شهر تهران
دنبال کننده ۱
دنبال شده ۰