• پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :

  «تفکر نقادانه به مجموعه‌ای از نگرش‌ها و مهارت‌های فکری اطلاق می‌گردد که برای ارزیابی و محک زدن ادعاها و استدلال‌ها به کار می‌آیند». در این کتاب، نگارندگان طریقة تفکر نقادانه و نوع سؤال‌های نقادانه و چگونگی تشخیص ادعاها و استدلال‌ها را به مخاطب آموزش داده‌اند. همچنین چگونگی ارزیابی دلایل، واژه‌ها، عبارات مبهم، شواهد و قرائن، فرض‌ها، آمار، مغالطه‌ها، علت‌های بدیل و ... را نشان داده‌اند. در ادامه تمرین‌ها و مثال‌هایی جهت کسب مهارت‌های تفکر نقادانه را ارائه داده و اهمیت مهارت‌های اجتماعی که زمینه‌ساز تفکر نقادانه هستند را بیان کرده‌اند. کتاب، باهدف آشنا کردن مخاطب با سؤال‌های نقادانه، آموزش مهارت تفکر نقادانه برای داشتن نظرات، تصمیم‌ها یا قضاوت‌های بهتر در زندگی تهیه شده است.

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

تعداد آثار ۱۰
شهر تهران
دنبال کننده ۰
دنبال شده ۰