• پدیدآورندگان : <br /> مترجم:میلاد رضوان‌فرد,ارسطو خوش‌حساب <br /> نويسنده:ویلیام‌ا. بروئت
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> گرافيست:علیرضا زمانی <br /> نويسنده:میلاد رضوان‌فرد <br /> ويراستار:میترا جوکار
  معرفی مختصر كتاب :

  این کتاب مشتمل بر داستان‌هایی کوتاه با عنوان‌هاي «بی‌پناه»، «سرراهی»، «ندامت»، «معتاد» و... است. داستان «قاصدک مرگ» درباره پسری است که با دخترعمویش نامزد کرده و به سربازی رفته است. در محل خدمت پسر جوان که روزها به سختی می‌گذرد، بیماری مهلکی آمده که همه را به کام مرگ می‌کشاند و... .


 • پدیدآورندگان : <br /> نويسنده:میلاد رضوان‌فرد <br /> ويراستار:میترا جوکار
  معرفی مختصر كتاب :

  این کتاب مشتمل بر پنج داستان کوتاه با عنوان‌هاي «شاباجی خانم»، «خالو عباس»، «آمنه»، «خانه سالمندان»، و «سادات خانم» است. در داستان «شاباجی خانم» می‌خوانید: «شاباجی خانم چاق شده بود. زایمان‌های زیاد، دو پسر و سه دختر از ریخت و قیافه انداخته بودش. هفده ساله بود که زن حاج اسدالله شد. دختر زیبا و یکی یکدانه میرزا سیف‌الله که همه توی مشهد می‌شناختند. پدرش توی تیمچه، پایین صحن، مغازه فرش و زعفران داشت که وبا آمد. حاجی سیف‌الله او و مادرش را به همراه دایه‌اش ام‌لیلا به روستایی دور از مشهد فرستاد. رابط آن‌ها حاج اسدالله مشتری پدرش بود که بین آن روستا و مشهد رفت‌و‌آمد می‌کرد. پدرش از وبا جان سالم بدر نبرد و...».


 • پدیدآورندگان : <br /> نويسنده:میلاد رضوان‌فرد <br /> ويراستار:میترا جوکار
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> نويسنده:میلاد رضوان‌فرد <br /> ويراستار:میترا جوکار
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> زيرنظر:میلاد رضوان‌فرد <br /> گردآورنده:محمود زمانی <br /> ويراستار:فاطمه سلطانی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> زيرنظر:میلاد رضوان‌فرد <br /> گردآورنده:محمود زمانی <br /> ويراستار:فاطمه سلطانی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> زيرنظر:میلاد رضوان‌فرد <br /> گردآورنده:سیدمسعود حسینی <br /> ويراستار:علی کریمی‌ناصری,محمدرضا مهری
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> زيرنظر:میلاد رضوان‌فرد <br /> گردآورنده:محمود زمانی <br /> ويراستار:فاطمه سلطانی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> زيرنظر:میلاد رضوان‌فرد <br /> گردآورنده:سیدمسعود حسینی <br /> ويراستار:علی کریمی‌ناصری,محمدرضا مهری
  معرفی مختصر كتاب :

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

تعداد آثار ۲۵
شهر تهران
دنبال کننده ۰
دنبال شده ۰