• پدیدآورندگان : - مترجم: عبدالله ولی‌نژاد - نويسنده: هاینریش کران,دیتر اه,هارالد فوگل
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: عبدالله ولی‌نژاد - نويسنده: ورنر خارخوت - ويراستار: اکبر شیرخورشیدیان
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: عبدالله ولی‌نژاد - نويسنده: ورنر خارخوت - ويراستار: اکبر شیرخورشیدیان
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: اکبر شیرخورشیدیان - نويسنده: استیو کرار - ويراستار: عبدالله ولی‌نژاد
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: عبدالله ولی‌نژاد - ويراستار: خرازی,مجید ملکان
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: عبدالله ولی‌نژاد - نويسنده: دیتمار مورگنر
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کیان جوادی‌فخار,عبدالله ولی‌نژاد,احسان روحانی - نويسنده: ج.آر. پاکین,ووکوتا بولیانوویچ
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: عبدالله ولی‌نژاد - نويسنده: اتو باوک - ويراستار: احمد ملکی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: اکبر شیرخورشیدیان - نويسنده: استیو کرار - ويراستار: عبدالله ولی‌نژاد
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: عبدالله ولی‌نژاد - ويراستار: خرازی,مجید ملکان
  معرفی مختصر كتاب :

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

اطلاعات تماس من
بیوگرافی من

تعداد آثار ۲۰۹
شهر تهران
دنبال کننده ۰
دنبال شده ۰