• پدیدآورندگان : - به‌اهتمام: محمد دهقانی,ابراهیم قیصری
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: محمد دهقانی - ويراستار: فرشاد مزدارانی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: محمد دهقانی - نويسنده: برنارد اسپیلکا,رالف‌دبلیو هود,بروس هونسبرگر,ریچارد گرساچ
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: محمد دهقانی
  معرفی مختصر كتاب :

  کتاب حاضر، يکي از کتاب‌هاي مجموعه تاريخ و ادبيات ايران است که در آن‌ها به زندگي و آثار پنجاه شاعر و متفکر و نويسنده تا پايان قرن هفتم هجري پرداخته شده است. در اين جلد به زندگي ابوريحان بيروني پرداخته شده است. ابوريحان بيروني، دانشمند و رياضي‌دان، همه‌چيزدان، ستاره‌شناس، تقويم‌شناس، انسان‌شناس، هندشناس، تاريخ‌نگار، گاه‌نگار، و طبيعي‌دان برجسته ايراني، در سده چهارم و پنجم هجري است.


 • پدیدآورندگان : - مترجم: محمد دهقانی - نويسنده: تامس دیکسون
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: محمد دهقانی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: محمد دهقانی - نويسنده: نیکوس کازانتزاکیس
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - به‌اهتمام: ابراهیم قیصری - شاعر: فصیحی‌هروی - مقدمه: محمد دهقانی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - به‌اهتمام: محمد دهقانی,ابراهیم قیصری
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: سیدمهدی ثریا,محمد دهقانی - نويسنده: بنجامین هاف
  معرفی مختصر كتاب :

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

تعداد آثار ۷۵
شهر تهران
دنبال کننده ۰
دنبال شده ۰