• پدیدآورندگان : <br /> مترجم:محمدرضا افضلی <br /> نويسنده:تام جکسون
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:محمدرضا افضلی <br /> نويسنده:بن هور,تام جکسون
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:محمدرضا افضلی <br /> نويسنده:کالین مکارتی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> نويسنده:حمید حسنی,زهرا رضوی,محمدعلی رضوی, ضیائی,مرجان انصاری,جمیله اخیانی,فرشته حاجی‌فتاحی,محمد شادروی‌منش,قدسیه رضوانیان,جعفر جوان‌بخت‌اول,هاله امیرفیض,رزیتا پیامی,زهره ثناگو,عبدالکریم حسین‌آبادی,پری‌دخت خاوری,شروین خمسه,فاطمه سپهری,بهروز صفرزاده <br /> ويراستار:حسن احمدی‌گیوی,محمدرضا افضلی,حسن انوری,صفدر تقی‌زاده,شهناز خانلو,رسول شایسته,مرتضی یداللهی,حسین ولی‌زاده,یوسف عالی‌عباس‌آباد,امیرحسین حاجی‌فتاحی,کمال اجتماعی,مقصود پرهیزجوان,عباس جاهدجاه,سکینه فاضلی,فاطمه کلاه‌چیان,مجید ملکان
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:محمدرضا افضلی <br /> نويسنده:کامیلا دولابدویر <br /> ويراستار:مهدی ضرغامیان
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:محمدرضا افضلی <br /> نويسنده:تیم آلبرت
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:محمدرضا افضلی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:محمدرضا افضلی <br /> نويسنده: انجمن Ashrae آمریکا
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:محمدرضا افضلی <br /> نويسنده: انجمن Ashrae آمریکا
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:محمدرضا افضلی <br /> نويسنده: انجمن Ashrae آمریکا
  معرفی مختصر كتاب :

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

تعداد آثار ۶۰۸
شهر تهران
دنبال کننده ۰
دنبال شده ۰