• پدیدآورندگان : - مترجم: حسن کامشاد - نويسنده: برایان مگی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: محمدسعید حنایی‌کاشانی - نويسنده: ژان گروندن - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: رحمان افشاری - مقدمه: شهرام اسلامی - نويسنده: هربرت شندلباخ - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :

  در کتاب حاضر سعي شده است که به تعريف و تشريح واژه خرد پرداخت شود. مؤلف بيان مي‌دارد که به‌سادگي نمي‌توان خرد را تعريف کرد، زيرا تصوري که حيوان عاقل فلسفه ورز از توانايي‌هاي خاص خويش ساخته، در طول تاريخ تغيير کرده است، ازاين‌رو نمي‌توان مفهوم خرد را بدون ارجاع به تاريخ مفهوم خرد روشن ساخت. ضمن اين کار آشکار خواهد شد که تمام تغييرات اساسي و بسط و تکامل خرد ناشي از انتقادهايي بوده‌اند که ديگر ممکن نبود آن انتقادها را در تأملات بخردانه درباره خرد ناديده گرفت.


 • پدیدآورندگان : - مترجم: شهریار وقفی‌پور - نويسنده: لاری اشنایدر‌ادمز - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :

  اثر هنري بسياري اوقات پديده‌اي پيچيده و داراي لايه‌هاي چندگانه معناست. مکتب‌هاي گوناگون روش‌شناسي تاريخ هنر از قبيل تحليل فرمي، شمايل‌شناسي و شمايل‌نگاري، مارکسيسم، فمينيسم، زندگي‌نامه‌نگاري و خودزندگي‌نامه‌نگاري، نشانه‌شناسي و روانکاوي، هريک به شيوه‌اي تفسيري از اثر هنري به دست مي‌دهد. نويسنده در کتاب حاضر انواع روش‌شناسي هنر را به گونه‌اي معرفي مي‌کند که ضمن برآورده شدن نياز دانشجويان، خوانندگان غير متخصص از آن بهره مي‌برند و پژوهشگران آن را جدي و گيرا خواهند يافت.


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: عبدالله کوثری - نويسنده: آیزایا برلین - ويراستار: هومن پناهنده,هنری هاردی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسن کامشاد - نويسنده: برایان مگی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: امیر نصری,فریده فرنودفر - نويسنده: راجر اسکروتن - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :

  نویسنده در کتاب حاضر، درصدد نشان دادن این مطلب است که برخی تصورات شکاکانه درباره زیبایی ناموجه‌اند. وی بر این عقیده است که زیبایی ارزشی واقعی و همه‌شمول است، چیزی است که در طبیعت عقلانی ما ریشه دارد و حس زیبایی در شکل بخشیدن به عالم انسانی نقشی ضروری ایفا می‌کند. رهیافت نویسنده به این مسئله تاریخی نیست، رویکرد وی فلسفی است و منابع اصلی وی برای استدلال‌هایش آثار فیلسوفان است. هدف این کتاب بسط استدلالی است که به طرح یک پرسش فلسفی می‌پردازد و این استدلال، خواننده را ترغیب می‌کند تا به این پرسش پاسخ دهد.

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

تعداد آثار ۴۰
شهر تهران
دنبال کننده ۰
دنبال شده ۰