• پدیدآورندگان : <br /> مترجم:کورش کامیاب <br /> نويسنده:یوزف بورگو <br /> ويراستار:هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:حمیده بحرینی <br /> نويسنده:دنیل کلاک,ریموند مارتین <br /> ويراستار:هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:حسن کامشاد <br /> نويسنده:برایان مگی <br /> ويراستار:هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:تینا حمیدی <br /> نويسنده:دیویدای. وایت <br /> ويراستار:هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:حمیده بحرینی <br /> نويسنده:دنیل کلاک,ریموند مارتین <br /> ويراستار:هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:کورش کامیاب <br /> نويسنده:یوزف بورگو <br /> ويراستار:هومن پناهنده,زهرا اسحق‌زاده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:شهریار وقفی‌پور <br /> نويسنده:لاری اشنایدر‌ادمز <br /> ويراستار:هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:کورش کامیاب <br /> نويسنده:ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی <br /> ويراستار:هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:مسعود علیا <br /> نويسنده:هربرت اسپیگلبرگ,کارل شومان <br /> ويراستار:هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:مسعود علیا <br /> نويسنده:هربرت اسپیگلبرگ,کارل شومان <br /> ويراستار:هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

تعداد آثار ۶۴
شهر تهران
دنبال کننده ۱
دنبال شده ۰