تاریخ شروع دوره : نیمه دوم تیر
تاریخ پایان دوره : شهریور
مبلغ شهریه : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
نام دوره : کارگاه ویرایش محتوایی
استاد : مجید ملکان
تعداد جلسات : ۱۰
زمان : شنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
*
انتخاب تاریخ
*
*
  *
*
*
*
*
*
* لطفاً تلفن خود را با پیش شماره وارد نمایید

کامل کردن همه فیلد ها الزامی است !