تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
مبلغ شهریه : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
نام دوره : کارگاه تفکر انتقادی
استاد : هومن پناهنده
تعداد جلسات : ۱۰
زمان : ۱۷تا۱۹
*
انتخاب تاریخ
*
*
  *
*
*
*
*
*
* لطفاً تلفن خود را با پیش شماره وارد نمایید

کامل کردن همه فیلد ها الزامی است !