تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
مبلغ شهریه : ۲۱۰۰۰۰ ریال
نام دوره : کارگاه آموزشی یک روزه دومین دوره تربیت منتقد ترجمه
استاد : دکتر علیرضا خان‌جان
تعداد جلسات : ۱
زمان : ساعت ۹ تا ۱۷ به مدت ۸ ساعت
*
انتخاب تاریخ
*
*
  *
*
*
*
*
*
* لطفاً تلفن خود را با پیش شماره وارد نمایید

کامل کردن همه فیلد ها الزامی است !