تاریخ شروع دوره : ۱۵ دی ۱۳۹۴
تاریخ پایان دوره :
مبلغ شهریه : ۴۰۰۰۰۰ ریال
نام دوره : دوره جدید کارگاه آشنایی مقدماتی با حقوق نشر
استاد : دکتر سیدعباس حسینی نیک
تعداد جلسات : ۱
زمان : یکشنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۶
*
انتخاب تاریخ
*
*
  *
*
*
*
*
*
* لطفاً تلفن خود را با پیش شماره وارد نمایید

کامل کردن همه فیلد ها الزامی است !