ثبت نام در کارگاه

 موضوع: خوانش و بررسی متون کلاسیک فارسی

متون کلاسیک فارسی سرچشمۀ اصیل زبان و ادبیات و فرهنگی کهنسال است که ما برای شناخت تاریخ اجتماعی و فرهنگی و ادبی خود به ناچار باید به آن ها مراجعه کنیم و بتوانیم این متون را تا حد امکان به­ درستی بخوانیم و بفهمیم. خوانش درست این متون علاوه بر این که ما را با گذشتۀ خود بهتر آشنا می­ کند برای زندگی امروزیمان هم خالی از فایده نیست. بسیاری از حکمت­ ها و مواعظی که در این متون آمده ­اند هنوز هم می­ توانند ما را از فواید معنوی خود بهره­ مند کنند. از سوی دیگر، کاوش انتقادی و علمی در فحوای این متون با بهره­ گیری از دانش­ های امروزین به ما کمک می­ کند که از خطاهای شناختی و فرهنگی پیشینیانمان درس بگیریم و آگاهانه از آنها برحذر باشیم. خوانش و تحلیل درست و به هنجار متون کلاسیک به تهذیب و پرورش ذوق ادبی و زبانی هم کمک می­ کند و ما را یاری می­ دهد که مقصود خود را به شیوه ه­ای روشن­تر بیان کنیم و بنویسیم. درس «خوانش و بررسی متون کلاسیک فارسی» با عنایت به نکات پیش­ گفته طراحی شده و قرار است که بر حسب ترتیبی تاریخی به بررسی عمده ­ترین متون نظم و نثر فارسی بپردازد.

 


طرح درس

عنوان مختصر مطالبی که در ده جلسه نخست این درس عرضه خواهد شد به قرار ذیل است:

مروری تاریخی بر نخستین آثار زبان فارسی و زمینۀ پیدایش آنها

تاریخ فرهنگی و ادبی ایران در عصر سامانی

جایگاه شعر و نثر فارسی در نیمۀ اول قرن چهارم هجری

رودکی و شاعران هم­ عصر او

اهمیت نثر فارسی در دورۀ سامانی

معرفی و خوانش بخش­ هایی از تاریخ بلعمی (2 جلسه)

معرفی و خوانش بخش­ هایی از ترجمۀ تفسیر طبری (3 جلسه)

 


مدرس: محمد دهقانی
زندگینامه:

دانش آموختۀ  دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران

نویسنده و مترجم آثار متعدد دربارۀ ادبیات و تاریخ ایران و جهان 

از جمله آثار ایشان:

وسوسۀ عاشقی، پیشگامان نقد ادبی در ایران، یادداشت های پکن، حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی ، اجتماعی، روانشناختی ) ترجمۀ آثاری مانند : علم و دین از تامس دیکسون، تاریخ‌نگاری فارسی از جولی اسکات میثمی، روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی از برنارد اسپیلکا و دیگران، روانشناسی دین از دیوید ولف


ثبت نام در کارگاه